Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

3rd World Jazz Festival Athens 08-10/03
Les "astronautes" groupe envisage la création d'une expérience musicale complète.
Objectif du groupe est l'émergence de tendances artistiques et musicales principalement de la scène musicale grecque, mais aussi la présentation d'événements éducatifs, technologiques et expérimentales liées au vaste domaine de la musique.

"Astronauts group" envisions the creation of a complete music experience.
Aim of the group is the emergence of artistic and musical trends mainly from the Greek music scene, but also the presentation of educational, technological and experimental happenings related to the broad field of music.

Η ομάδα "Αστροναύτες" οραματίζεται τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μουσικής εμπειρίας.
Στόχο έχει, την ανάδειξη καλλιτεχνικών και μουσικών ρευμάτων κυρίως από την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και τη παρουσίαση εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και πειραματικών δρώμενων που σχετίζονται με τον ευρύ κλάδο της μουσικής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Sharethis