Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση προς την Υπουργό Τουρισμού

Επειδή Κυρία Υπουργέ Τουρισμού και Κύριοι συναρμόδιοι  Υπουργοί δεν γνωρίζετε τι σημαίνει Ξεναγός  στην Ελλάδα.

Επειδή δεν ρωτάτε και δεν δέχεστε να ενημερωθείτε  για έναν από τους ελάχιστους τουριστικούς κλάδους που λειτουργεί άριστα.
Επειδή δεν μοιάζει να γνωρίζετε ότι ο διπλωματούχος ξεναγός είναι ο πρεσβευτής της Ελλάδας στους επισκέπτες μας, ο κρίκος που συνδέει τον επισκέπτη με την ιστορία, τον πολιτισμό μας με τις συνήθειες μας αυτός που μιλάει για έναν κόσμο, που δεν είναι άμεσα αντιληπτός και αυτονόητος και αυτό δεν μπορεί να συμβεί από εκείνους που θα  βαπτίζονται «εν μία νυκτί» ως ξεναγοί της Ελλάδας.

Επειδή δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο κλάδος των εργαζομένων στον τουρισμό αντανακλά ότι καλό έχει να προσφέρει αυτός ο τόπος σε επαγγελματική συνέπεια κατάρτιση ,παιδεία , φαντασία, ταλέντο ,και είναι η πρόσοψη αλλά και το περιεχόμενο της τουριστικής μας εμφάνισης.
Επειδή δεν αναγνωρίζετε  ότι η δουλειά του Ξεναγού είναι  μια  συνεχής προσπάθεια για την διαμόρφωση θετικής άποψης για την Χώρα μας, όχι μέσα από μια διαφήμιση, αλλά μέσα από μια ζωντανή σχέση φιλοξενούμενου και Ξεναγού και είναι αυτό που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο από το αντίγραφο ,την αυθεντικότητα του επαγγέλματος.
Επειδή παρακάμπτετε ότι οι ξεναγοί μας στην Ελλάδα είναι οι πιο καταρτισμένοι στην Ευρώπη και  καλύπτουν 27 διαφορετικές γλώσσες.

Επειδή, με την φερόμενη ως πρόταση απαξιώνετε πλήρως την εκπαίδευση και την Σχολή Ξεναγών στην Ελλάδα και οδηγείτε σε μαρασμό και τελικά σε κατάργηση ένα από τα ελάχιστα πεδία πανευρωπαϊκής αριστείας της χώρας μας.
Επειδή,  χωρίς καν να δεχθείτε να συνομιλήσετε με εκπροσώπους των αντίστοιχων Σωματείων Ξεναγών, προωθείτε νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» και με το προωθούμενο προσχέδιο νόμου( στοιχ. (γ) από την παρ. ΙΔ.1.(2) και όλης της παρ. ΙΔ.1.(8)) απονέμονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Ξεναγού συλλήβδην σε αρχαιολόγους και ιστορικούς, και απονέμονται όχι μόνον σε πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ, αλλά και όλων των ομοταγών ΑΕΙ τρίτων χωρών ανά τον κόσμο με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων.
Επειδή, δεν έχετε γνώση αυτού που έχει αναγνωρίσει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι η ειδική νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος και της εκπαίδευσης των ξεναγών εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (αποφάσεις ΔΕΚ της 26.2.1991, C-154/89, C-180/89 και C-189/89).
Επειδή αγνοείτε ότι αντίκειται ευθέως στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυποποίησης του επαγγέλματος και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ευρώπη
Επειδή παραβλέπετε ότι καταστρατηγείται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010.

Επειδή μοιάζει να μην κατανοείτε ότι  οι ξεναγοί συνεχίζουν να εργάζονται με κοινό μέτρο την προσφορά τους στο Τουρισμό και συνεχίζουν να παράγουν φρέσκιες ιδέες που προκύπτουν από γνώση   και εμπειρία και να παίζουν ένα δυνατό κοινωνικό-πολιτιστικό διεθνή ρόλο και αποτελούν παράδειγμα σύγχρονων εργαζομένων στον Τουρισμό, που αντιλαμβάνονται τον επαγγελματισμό σαν ποιοτική αναμέτρηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους Κυρία Υπουργέ του Τουρισμού  σας προσκαλούμε σε μια ξενάγηση… για να γνωρίσετε τους πραγματικούς δρόμους του Τουρισμού εκεί που το «παιχνίδι» του Τουρισμού δεν «παίζεται» σε επίπεδο εντυπώσεων αλλά στην ουσιαστική  συνεισφορά κλάδων εργαζομένων στον Τουρισμό όπως αυτός των Ξεναγών, που τόσο εύκολα οδηγείτε στην εξαφάνιση τους!

Μώρου Ισμήνη

Ξεναγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Sharethis