Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Les surprises de Crète ne s'arrêtent jamais!
Nouvelle grotte à Asterousia ...

Admirez!  

Lumière à -23 mètres sous la mer une nouvelle grotte inexplorée avec son lac souterrain et une petite «île» récemment découverts aux Trois Eglises, région de la chaine montagneuse d’Asterousia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Sharethis